HEL Coaching, vägledning, stödjande samtal, tarot

Coaching, stödjande samtal eller vägledning...

Letar du efter en coach, livscoach, kurator, hälsovägledare kanske, eller annan samtalskontakt? Fråga dig då vad som är viktigt för dig i mötet. Personkemin är A och O. Metoden, förhållningssättet och erfarenheten likaså. Coaching som metod skiljer sig ju
t ex från andra typer av samtal.

Eva Eriksson heter jag, tidigare kurator inom regionen (med Lösningsfokus som metod), diplomerad ACC-coach (Leapfrog) och ägare av HEL. Jag jobbar på olika sätt med såväl samtal som energimässig clearing och erbjuder ett dynamiskt sätt att jobba, beroende vad du är ute efter.

Själv anpassar jag metoden efter dig som klient, dina behov och vad du önskar få ut av samtalen. Det viktigaste för mig är att du känner dig sedd och bemött på dina villkor och får med dig praktiska verktyg som underlättar för dig på din väg i livet.

Eftersom ren coaching skiljer sig från vägledning och mer kuratoriska samtal bör vi både för din och min skull först få en bild av vad du behöver och önskar få ut av en samtalsserie. Coaching utgår från Nuet och framåt och är en mer målinriktad process och resultatet baseras till stor del på ditt eget engagemang. Vilket iofs är en förutsättning för all typ av förändring, förstås. Men ändå.

Andra viktiga delar, enligt mitt sätt att se det hela på, är övertygelser vi förvärvat under vår uppväxt samt förhållningssättet till oss själva och hur vi ser på Jaget/Självet och vilka/vad vi egentligen Är, ur ett mer existentiellt perspektiv. 

En serie samtal, för mer långsiktig förändring, är att fördera, men är du i behov av mer kortsiktigt stöd i en viss situation eller vill jobba kombinerat med samtal plus andra metoder är jag även öppen för det.

Hör av dig för ett gratis förutsättningslöst samtal (1h) så ser vi om vi är en bra match, och isf vad som är en lämplig metod. Kontakta mig på 0793-131476 eller på heleva.se@gmail.com. Känns det rätt så kommer vi därifrån fram till ett lämpligt upplägg för just Dig.