Kundalini

Vad är Kundalini?
Kundalinienergi är något vi alla föds med. Det sägs att vår livsenergi ligger ihoprullad som en orm nere i ryggslutet, vid vårt baschakra. Kundalinienergin kan vi uppleva i viss grad i olika former genom livet, t ex när vi är barn och får ett extra påslag av stark energi, när vi är förälskade, i särskilt starka energimässiga perioder osv. I en del fall avtar energin efter hand och ibland blir den mer stadigvarande aktiv.

När kundalinienergin aktiveras mer kraftfullt, vilket det kan göras spontant, eller mer medvetet, b la av att utöva yoga eller andra tekniker (det finns ju t ex specifik Kundaliniyoga - även om det självfallet inte är alla som yogar som upplever en Kundaliniaktivering), börjar energin röra sig uppåt via ryggraden genom chakrana upp till kronchakrat och utlöser en extrasensorisk upplevelse. Denna kan ta sig uttryck på olika sätt för olika människor och det som händer kallas för en Kundaliniaktivering eller Kundaliniresning (kärt barn har många namn).

Fler och fler ljusarbetare börjar nu aktivera sin kundalinienergi och denna energi är något vi behöver ha tillgång till mer och mer för att skapa det nya skifte vi är här för att skapa. 

I mitt fall uttryckte det sig i att min kropp, utan min medvetna vilja, automatiskt rörde sig i ett flöde och intog olika positioner med inslag av yoga, qigong och tai chi. För mig personligen ser jag mitt liv som före och efter den händelsen, även om det tog många år innan jag kände till begereppet Kundaliniresning och insåg att det var det jag hade upplevt. Ett före och ett efter på ett positivt sätt.

Det finns många uppfattningar där det uttrycks negativa effekter av ett snabbt Kundalini uppvaknande, vilket kan vara bra att veta om, men baksidorna är något jag själv inte tycker att jag har upplevt. Dock förändrades mitt varande i grunden. Sedan den dagen har jag som jag nämnde tidigare haft ett energiflöde som jobbat i min kropp, dagligen i olika intensitet och på olika sätt. Det har hjälpt mig att integrera och balansera mig själv i olika aspekter av mitt varande, såväl fysiskt, mentalt, känslomässigt  - och inte minst att utvecklas personligt och sprituellt.

Så länge jag ger utrymme för energin att jobba mår jag bra. Det är också den energin jag är i - och använder mig av - då jag agerar som ett verktyg för andra med energibalansering och aktivering av olika slag. Energin är universell, en energi som vi alla har tillgång till om vi öppnar upp för den, den flödar genom mitt varande och jag ställer mig till förfogande som en kanal även då andra tar del av den helande energin via mig. 

Kundalinienergin har för mig haft olika uttryck genom åren och jag har följt flödet. Jag har tillåtit diverse uttryck komma igenom, mer eller mindre knasiga ibland, låtit kroppen och händerna inta alla möjliga positioner. Vartefter har jag förstått mer och mer, i den mån det varit tillräckligt viktigt att förstå - eftersom jag i mångt och mycket inte har känt något större behov av att förstå allt detta på ett mentalt plan. 

Min tillit till kraften är, och har alltid varit, stark och naturlig och det viktiga för mig har varit att låta energin jobba på, snarare än att förklara det logiskt. Långt senare har jag upptäckt att det finns olika namn för det jag gör, eller det som "händer mig", som t ex bandhas, mudras, kriyas, osv, vilket iofs har varit ganska kul att upptäcka. Insikten att det finns yogis sedan urminnes tider som ägnat sig åt det som händer spontant i mig (och förmodligen för många av dem också).

En annan intressant sak har varit upptäckten att de positioner händerna eller kroppen intar har koppling till diverse geometriska figurer, vilket jag förstått då jag kommit i kontakt med Helig Geometri, och det har gjort att allt detta fått ännu mer intressanta dimensioner. Så efter hand väcks min nyfikenhet och förundran av att se alla dessa samband och mönster mer och mer, vilka alla utgör en del i pusslet "Det stora mysteriet". Livet är hisnande komplext och magiskt.

HEL - kundalinienergin som katalysator i healingen